Intervju.

2017-06-19 11:00
Naomi Klein, vars nya bok kommer ut på svenska i höst, vill inte vara en galjonsfigur utan ser sig som en röst bland många andra.  Bild: Kourosh Keshiri
Naomi Klein, vars nya bok kommer ut på svenska i höst, vill inte vara en galjonsfigur utan ser sig som en röst bland många andra. 

Naomi Klein: ”Det är som att Trump skjuter laserstrålar”

Kollektivt motstånd

När vi talades vid i hennes hem i Toronto häromveckan sa Naomi Klein till mig att det nya med Donald Trump är att han tagit chockdoktrinen och gjort den till en personlig superkraft.

– Han håller alla hela tiden i ett reaktivt tillstånd. Det är inte så att han utnyttjar en extern chock, han är chocken. Och var tionde minut åstadkommer han en ny. Det är som att han har laserstrålar som skjuter ut från sitt bälte, säger hon.

Hon skrev boken väldigt snabbt, mycket snabbare än hon brukar, för hon var rädd att ju längre in i Trumpadministrationen USA kommer, desto mindre spelrum finns det kanske för motstånd, för att bygga ett alternativ. I detta tror hon att det finns viktiga tidigare händelser som människor bör förstå.

Hon pekar hoppfullt på exemplet Spanien 2004, när premiärminister José María Aznar efter tågbombningarna i Madrid kungjorde att det var nöd­vändigt att införa undantagstillstånd och särskilda statliga befogen­heter. Spanjorerna, som hade Franco i färskt minne, gav sig ut på gatorna för att göra motstånd mot den analysen. De sparkade ut regeringen och röstade in ett parti som skulle dra tillbaka de spanska trupperna från Irak. Hon är också fullt medveten om alternativet med den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğans framgångsrika vädjan om diktatoriska befogenheter efter kaoset kring den misslyckade kuppen 2016. Naomi Kleins bok tar upp de exemplen innan någon jämförbar chock inträffar i USA och argumenterar för kollektivt motstånd i händelse av kris.

– Jag hoppas att inget sådant händer i USA och att inget av det här är användbart, men jag ville att den skulle komma ut där så snart som möjligt ifall det skulle bli så, säger hon.

Naomi Klein är dotter till två amerikanska föräldrar, men bor i Toronto, Kanada med dubbelt medborgarskap. När hon började fundera på att sammanställa sin bok var hennes ursprungliga plan en antologi med artiklar som skulle knytas samman med intervjuer. När hon började analysera presidentskapet fortsatte hon dock att skriva i ett slags ursinne. En av fördelarna med att ha en deadline och ett projekt som krävde all tid, var att hon var tvungen att använda blockeringsappen Freedom för att skydda sig från internets distraktioner.

– Jag tror att om jag inte hade skrivit den här boken så skulle jag bara, som många andra, ha stirrat på Twitter i flera månader och följt utvecklingen och skrivit näsvisa saker till folk.

Den tendensen bland Donald Trumps kritiker, säger hon, är ett symtom på hans banala inflytande. Hon ägnar ett avsnitt i sin bok åt tanken att Donald Trump genom Twitter gör den politiska sfären till en avbild av sig själv och att ”vi alla måste döda vår inre Donald Trump”. Presidenten är bland annat, säger hon, ”förkroppsligandet av våra krympande koncentrationsspann”. En väsentlig ingrediens i motståndet, menar hon, är att fortsätta att vara övertygad om vikten av att ­berätta och förstå komplexa historier, att behålla tron på narrativet.

En av frågorna som Naomi Kleins bok inte ­hittar något svar på är hur medveten Donald Trump är ­­om sin chockdoktrinstaktik. Är han en ­demagog på samma beräknande sätt som Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdoğan, eller är han bara en nyttig idiot för krafterna runt omkring honom?

– Jag tror att han är en showman och att han är medveten om hur shower kan distrahera människor. Det är så han drivit sina företag. Han har alltid förstått att han har kunnat distrahera sina investerare och bankirer, sina hyresgäster och klienter från de underliggande svagheterna i sina företag, bara genom att ställa till med en Trumpshow. Det är kärnan i Donald Trump. Han är utan tvivel en idiot, men ­underskatta inte hur bra han är på det.

Därutöver har han, förmodligen med avsikt, ”omgivit sig med några av världens främsta krisprofitörer”. Män som har tjänat miljarder på härdsmältor och finanskriser, såsom Wilbur Ross, ”konkurskungen” som nu är handelsminister, eller de olika krasch-plutokrater som rekryterats från exempelvis Goldman Sachs.

– Vid vilken annan tidpunkt som helst skulle det faktum att Exxon Mobils vd nu är ut­rikesminister vara den stora skandalen, men i vår nuvarande situation finns det så mycket annat som är oroande att det knappt är en fotnot, säger Naomi Klein och skrattar.

Läs vidare på nästa sida: Ryssland skymmer välfärden